Müslim’deki kader hadisi hakkında..

0 961

Soru: Müslim, Kader 8, (2648).
4800 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Sâdık ve Masdûk olan Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Sizden birinin yaratılışı, annesinin karnında kırk günde cem olur. Sonra bu kadar müddetle ”alaka” olur. Sonra bu kadar müddette “mudga” olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir: (Bu melek) rızkını, ecelini, amelini, şaki veya said olacağını yazar, sonra ona ruh üflenir. Kendinden başka ilah olmayan zâta yemin olsun, sizden biri, (hayatı boyunca) cennet ehlinin ameliyle amel eder. Öyle ki, kendisiyle cennet arasında bir zirâlık mesafe kaldığı zaman ona yazısı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri (hayatı boyunca) cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle cehennem arasında bir ziralık mesafe kalınca yazısı ona galebe çalar ve cennet ehlinin amelini işleyerek cennete girer.” Bunu açabilir miyiz?

Cevap:   Buhari ve Müslim’in rivayet ettikleri bu hadisi şerif pek çok manayı içermektedir. Onları şöyle sıralayabiliriz.
1) İnsanın anne rahmindeki oluşumu esnasında geçirmiş olduğu evreler kırk gün nutfe (meni), kırk gün yapışan bir kan, kırk gün bir çiğnemlik et parçası olmak üzere yüz yirmi gündür. Daha sonra kendisine ruh üfürülür ve melek tarafından dört kelime yazılır.
2) Anne rahminde yüz yirmi günü tamamlayan ve kendisine ruh üflenen bir bebeğin bilerek düşürülmesi haram olup, büyük bir cinayettir. Yüz yirmi günden önce bir özür olmaksızın bilerek düşürmek te âlimlerin çoğuna göre aynı hükümdedir. Nutfe anne rahminde yerleştikten sonra artık özürsüz bir şekilde çocuk düşürmek helal olmaz.
3) Anne rahmindeki insan için dört kelimenin yazılmış olması, Allah’ın insan dünyaya gelmeden önce onun halini bildiğine işaret eder.
4) Kadere imanın çok önemli bir yeri vardır. Bu hadiste insanın Allah’ın takdirinde hareket ettiği, yarın başına ne geleceğini bilmediği geçmektedir. Aynı zamanda kadere iman etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Müslüman ferde düşen vazife, Allah ve Resulünün emirlerini samimi bir niyetle yapmasıdır.
5) Ameller sonuna bakılarak değerlendirilir. Nice insan küfür üzere yaşar ancak ömrünün sonunda iman ederek kurtuluşa erer. Nice insan da zahiren iman etmiş gibi görünür ancak ömrünün sonunda talihsizliği kendisini yakalar ve küfür üzere ölür. Allah’tan bizlere iman üzere yaşayıp bu hal üzere ölüme kavuşturmasını niyaz ederiz.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak