Bismillahirrahmanirrahim

 

Allah’u teâla buyuruyor ki: “Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (bilenlere) sorun.”
Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’de buyuruyor ki: “Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar.”
Bir başka hadisi şerifte de buyuruyor ki: “Kime bir ilim sorulur da, oda gizler beyan etmezse ağzına ateşten bir gem vurulur.”

Bu emir ve tavsiyler ışığında İmam Buhari Vakfı olarak sitemiz aracılığı ile bir soru-cevap bölümü açmayı münasib gördük. Gayemiz her zaman ilim ehli insanlara ulaşamayan ve bundan dolayı soruları cevapsız kalan müslüman kardeşlerimize Allah’ın lutfettiği ölçüde yardımcı olmaktır. Allah’u teala bizleri hayra ve doğruya muvaffak eylesin.

Ancak böyle bir çalışmanın başında şu hususlara dikkat çekmeyi uygun görüyoruz. Bize soru gönderen kardeşlerimizden de bu hususları dikkate almalarını talep ediyoruz.

Genel anlamda İslam aleminin yaşadığı şartlar birçok fitnenin ve fesadın baş göstermesine sebep olmaktadır. Bu fitnelerden bazıları da İslam adına çaba harcadığını dile getiren gruplar arasında yaşanan ihtilaflardır. Bu ihtilaflar mezhebi olduğu gibi menhecide olabilmektedir. İslam adına çalışan grup veya cemaatlerin bu tür yollarla birbirlerine yaptıkları uyarılar, düzeltmeler ve reddiyeler maalesef sadece ayrılıkları derinleştirmektedir. Acizâne kanaatimiz bunları gidermenin yolu ilim ehli insanların biraraya gelerek ilim, adab ölçülerinde müzakerede bulunmalarıdır. O yüzden biz, bu ayrılıkları derinleştirmede etkisi olanlardan olmak istemiyoruz.

Bundan dolayı sitemize yöneltilen ve isim ile herhangi bir cemaati, grubu, tarikatı, alimi veya islami şahsiyeti hedef alan sorular sorulmamasını, olması halinde cevapsız kalacağını belirtmek isteriz.

Ayrıca, bizler bütün müslümanların iyi niyetinden şüphe etmesek de bazen müslümanları bilmeden haketmedikleri bir tartışma etrafına çekecek şeklindeki provakatif sorular da cevapsız kalacaktır.

Belirttiğimiz gibi bundan amacımız kardeşlerimize yardımcı olmak bilmedikleri husularda onları aydınlatmaktır. Yoksa bir anlayışın cemaatin, grubun hak olduğunu diğerlerinin yanlış, batıl olduğunu tartışmak değildir.

Bu uyarılarımıza dikkat edilmesini temenni eder İslam alemimize Allah’ın kitabı Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in sünneti ve rabbani alimlerin önderliğinde bir devleti nasib etmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Zira bahsettiğimiz problemlerin hepsinin kaynağı İslam’ın, şeriatın hakim olmamasıdır.

Muvaffakiyet sadece Allah’tandır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu