Hz. isa’nın nüzûlünü inkâr edenler hakkında ne denilebilir?

0 866

Soru: Hz. isa’nın nüzûlünü inkâr edenler hakkında ne denilebilir?

Cevap:   Hz.İsa aleyhisselam’ın göğe yükseltildikten sonra dünyaya geri döndürüleceği hususu, ayetlerin işaretleri ve mütevatir derecesine varan hadisi şeriflerle sabittir.
Yüce Kitab’ımızda: “Meryemoğlu (İsa) bir misal olarak zikredilince, kavmin hemen ondan dolayı bağrışıp çağırışmaya girişti.” (Zuhruf Suresi 57) buyurulmuş ve bu tartışma diğer ayette şu şekilde hükme bağlanmıştır: “Şüphesiz ki o (İsa), kıyametin bilgisidir. Sakın Kıyamet hakkında şüphe etmeyin. Bana uyun, işte dosdoğru yol budur.” (Zuhruf Suresi 61)

Kur’an-ı Kerim’de Hz.İsa’nın öldürülmediği, Allah tarafından kendi katına kaldırıldığı, ölmeden önce tüm kitap ehlinin kendisine iman edeceği bildiriliyor. (Nisa Suresi 157, 158, 159) Hz. İsa aleyhisselam iddia edildiği gibi öldürülmüş olsaydı, henüz kitap ehli kendisine iman etmemiş olurdu. Hâşâ bu durumda Kur’an ayetlerinin yanlış bilgi verdiği durumu ortaya çıkmış olurdu. Hz.İsa aleyhisselam tekrar gelecek ve tüm insanlar kendisine iman edecektir.

Âl-i İmran Suresi 47. ayet-i kerimesinde, Hz.İsa aleyhisselam’ın insanlarla beşikte iken ve orta yaşta konuşacağı belirtiliyor. Beşikte iken konuşma bir mucize olsa da orta yaşta konuşmanın bir mucize olmadığı muhakkaktır. Hz.İsa aleyhisselam’ın orta yaştan önce göğe yükseltildiği bilindiğine göre, bu ayette tekrar geri gönderileceğine bir işaret vardır. Yoksa Allah Teala’nın Kur’an’da boş yere bir kelime kullandığı iddia edilmiş olur. Allah bundan münezzehtir.

Bu Konuda Buhari ve Müslim’in ittifak ettikleri bir hadis-i şerifi nakletmekle yetineceğiz: Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin olsun ki, Meryemoğlu’nun aranızda adaletli bir yönetici olarak inmesi yakındır. O gelince haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal çoğalacak ve hiç kimse malı kabul edip almayacaktır.”
Dolayısıyla mütevatir hadisleri inkar eden bu kişiler, bid’at ehli birer fasıktırlar.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak