Hilyeyi şerif nedir? Dindeki yeri gerçekliği hakkında bilgi verir misiniz?

0 2408

Soru: Hilyeyi şerif nedir? Dindeki yeri gerçekliği hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap:   Sözlükte “süs, kolye” gibi manalara gelen hilye mecazen yaratılıştan gelen güzel suret ve güzel vasıflar demektir. Kelime Osmanlı kültüründe Resul-Ekrem’in Vasıflarını, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır.
Peygamber efendimizin hilyesi hakkındaki rivayetler hadis kitaplarında sıfatü’n-nebi ve fezâ’il gibi başlıklar altında verilmiştir. Bu mevzuda imam Tirmizi Peygamber efendimizin özelliklerini içeren hadisleri “şemail’i Muhammedîye” olarak müstakil kitap halinde yazmıştır. Detaylı malumat için bu esere baş vurulmalıdır.
Günümüzde bazı kimselerin dünyalık elde etmek için Peygamber efendimizin mukaddesatına izafe ederek kolye’ i şerif gibi isimler kullanarak ürün satmaları, Peygamber efendimize hıyanet kabilinden olup dini rant haline getirmektir. Bu gibi kimseler edepten nasibini alamamış, tamamen dünya perest İslam’ı anlamaktan aciz kimselerdir. Müslümana yaraşan bu kimselerin söylemiş oldukları yalan ve iftiralara kanmamasıdır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak