Doğum günü kutlamak caiz midir?

0 1466

Soru: İslam’da doğum günü var mıdır? Eğer yoksa küfre kadar götürür mü?

Cevap:   Öncelikle doğum günü kutlamalarının, Müslümanların geleneğinde olmayan ve yabancı kültürlerden Müslümanların yaşadığı toplumlara girdiğinin bilinmesi gerekir. İslam kültürüne yabancı olan bu gelenek hakkında özetle şöyle deriz:

a- İbni Ömer radıyallahu anhu’nun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’dan rivayet ettiği hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: “Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.” (Ebu Davud hn: 4031)
Bu hadisin şerhinde El-Münavi ve El-Alkami derler ki : ”Yani dış görünüşünde onların kıyafetleriyle süslenir; yaşantı, gelenek ve bazı fiillerinde onlar gibi davranırsa o da onlardandır.”

Aliyyul Kari şöyle diyor: “Örneğin giyinme ve başka şeylerde kim kendini kafirlere, fasıklara, günahkarlara, tasavvuf ehline, sâlih olan iyi kullara benzetirse o da onlardandır.” Burada günah ve sevapta beraberlik kastedilmiştir. Ahmed bin Hanbel bu hadisten kafirlere benzemenin haram olduğunu çıkarmıştır. Bu normal hallerinde böyledir. İtikadi meselelerde onlara benzemeye çalışmak ise açıkça kâfir olmayı gerektirir.

b- Doğum günü ve benzeri kutlamaların yapılması kültür bozulmalarına yol açıp yabancı geleneklerin hakimiyeti altına girmemize vesile olabileceği gibi; dünya ve ahiretimize faydalı olmayan boş işlerdendir. Allah-u Teala boş işlerden sakınmamızı emretmiştir. “Onlar boş işlerden yüz çevirenlerdir”. (Müminun Suresi 3)

Sonuç olarak İslami bir gelenek olmayan, başka geleneklerin tesirine girmemize zemin hazırlayan ve içinde pek çok mahzurlu eğlencelerin yapılmasına fırsat veren doğum günü kutlamalarına katılmak haramdır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak