Cinler Bedene Nufûz Edebilir mi?

0 1020

Soru: Cin bedene girebilirmi? Girerse hangi sebeplerle musallat olurlar? Büyüden kurtulma yolları nasıldır?

Cevap:   Cin bedene girer. Bu bazen tüm bedene bazen de bedenin bir organına musallat olma şeklinde olabilir. Orada kalması sürekli olabileceği gibi geçici bir zamanda olabilir. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor; “Şüphesiz ki Allah’tan korkanlara şeytandan bir vesvese dokununca Allah’ı hatırlar ve hemen gerçeği görürler.” (Araf, 201) Bazı âlimler vesvese dokunmasını cin çarpması olarak açıklamışlardır.
Osman bin Ebi’l Âs radıyallahu anh diyor ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Kuran’ı unutmam hakkında dert yandım. O, eliyle göğsüme vurarak şöyle dedi! “Ey şeytan Osman’ın göğsünden çık.” Osman diyor ki: Ondan sonra hatırlamak istediğim hiçbir şeyi unutmadım.” (Taberani, Mu’cemu’l Kebir)
Cinler şiddetli korku, öfke, aşırı hüzün, gaflet, şehvetlere dalma, bilerek veya bilmeyerek cinlere zulmetme ile bedene girer. Bilerek zulmetmek onları haksız yere yakmakla, bilmeyerek zulmetmek ise onların yaşadıkları ıssız ve karanlık yerlere taş atmak aniden girmek ve dua etmeden vb. girmek ile olur.
Tedavi olarak öncelikle bu işin ehli şahıslarla görüşüp onların yönlendirmelerine uymakta büyük fayda vardır. Bu şahısların islâm’ın uygun gördüğü yöntemlerle tedavi ettikleri konusu iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Bununla beraber Kur’an ve hadislerde gelen hadislerde rukye yapmak (korunmak) bunları okumak, şifasını Allah’tan bekleyerek yazılanların ayet ve hadisten dualar olduğuna ve açık bir şekilde bilinmesi kaydıyla muska yapılıp üzerine takmak bunların okunduğu suyu içmek veya onunla yıkanmakta faydalı olur. Dediğim şeyleri bilen biri tarafından yaptırılması faydalı olur.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak