Berber dükkânı açmak caiz mi?

0 1120

Soru: Berber dükkânı açmak caiz mi?

Cevap:   Bismillahirrahmanirrahim
Son dönem bazı alimleri hariç dört mezhebe göre sakalı kökten kesmek haramdır. sakal çok uzar ve düzensiz olursa düzeltilmesinde bir mahzur yoktur. Düzeltilmesi için evla olan miktar bir tutamdan daha fazla olanıdır. Bu konuda Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma’ dan rivayet edilen hadiste şöyle varid olmuştur: ‘’Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkların kısaltılmasını sakalların salınmasını emretti.’’ müslim no: 53)
Saç düzeltme konusunda Müslüman elbette cahiliye geleneklerinden uzak durmalıdır. Saçlarının kesimi dengeli olmalı ve degişik şekillerde kestirerek şahsiyetine zarar verecek durumlardan uzak durmalıdır. “Kim bir kavme benzerse o da onlardandır” (Ebu Davud 5031) hadisi şerifi bizleri Müslüman olmayanların örflerinden uzak durmaya çağırmaktadır. Ebu Davud’un süneninde rivayet edildiğine göre Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun saçının bir kısmının kesilip bir kısmının bırakılmasından nehyetti. Yine Müslim in rivayet ettiğine göre: Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin saçının bir kısmının kesik bir kısmının da olduğu gibi bırakıldığını gördü. İnsanları böyle yapmaktan nehyetti ve ‘’ya hepsini kesin ya da hepsini bırakın’’ buyurdu. Günümüzde berber dükkanı açma konusu son derece hassastır. Dinin hükümleri göz önünde bulundurulursa, bu mesleği seçen kişi oldukça ihtiyatlı hareket etmelidir. Ancak Allah’ın haramlarının çiğnenmesi hususunda dikkat edilmeli ve bundan kaçınmalıdır. Nitekim Numan b. Beşir radıyallahu anhu’nun şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim:’’ muhakkak helal bellidir ve muhakkak haram da bellidir. (helal ile haram ) arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeyler yapmaktan sakınırsa dinini ve ırzını korumuştur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa harama girer.’’(Buhari 2051, Müslim 1599)İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

YORUM YOK

Bir yanıt bırak