fetvaimambuharivakfi

173 MESAJLAR 0 YORUMLAR

0 2793

Soru: Geciktirici kullanmanın hükmü nedir?

Cevap:   Bismillahirrahmanirrrahim
Eşler arası cinsel ilişkide inzâli geciktirme amacıyla kullanılan ilaçların eğer eşleri olumsuz etkileyecek yan etkileri yoksa kullanılmasında bir mahzur olmaz. Ancak bunların güvenilir doktorların tavsiyeleri ile kullanılmasında fayda vardır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 2488

Soru: Hilyeyi şerif nedir? Dindeki yeri gerçekliği hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap:   Sözlükte “süs, kolye” gibi manalara gelen hilye mecazen yaratılıştan gelen güzel suret ve güzel vasıflar demektir. Kelime Osmanlı kültüründe Resul-Ekrem’in Vasıflarını, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır.
Peygamber efendimizin hilyesi hakkındaki rivayetler hadis kitaplarında sıfatü’n-nebi ve fezâ’il gibi başlıklar altında verilmiştir. Bu mevzuda imam Tirmizi Peygamber efendimizin özelliklerini içeren hadisleri “şemail’i Muhammedîye” olarak müstakil kitap halinde yazmıştır. Detaylı malumat için bu esere baş vurulmalıdır.
Günümüzde bazı kimselerin dünyalık elde etmek için Peygamber efendimizin mukaddesatına izafe ederek kolye’ i şerif gibi isimler kullanarak ürün satmaları, Peygamber efendimize hıyanet kabilinden olup dini rant haline getirmektir. Bu gibi kimseler edepten nasibini alamamış, tamamen dünya perest İslam’ı anlamaktan aciz kimselerdir. Müslümana yaraşan bu kimselerin söylemiş oldukları yalan ve iftiralara kanmamasıdır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 770

Soru: İslam’ın meşru görmediği müesseselere bağış yapılabilinir mi?

Cevap:   İslam bize helal yoldan rızık kazanmayı emrettiği gibi, aynı şekilde bağış yaparken, şahsi harcamalarda bulunurken saçıp savurmamamızı ve infak edeceksek İslam’a hizmet eden hayır kurumlarına tasaddukta bulunmamızı bizden ister. İslam’ın hayır kurumu olarak kabul etmediği, İslam’a zarar vermek üzere kurulan kurumlara bağışta bulunmak veya malını vasiyet yoluyla bu gibi kurumlara vakfetmek dinen caiz değil, haramdır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 1158

Soru: Berber dükkânı açmak caiz mi?

Cevap:   Bismillahirrahmanirrahim
Son dönem bazı alimleri hariç dört mezhebe göre sakalı kökten kesmek haramdır. sakal çok uzar ve düzensiz olursa düzeltilmesinde bir mahzur yoktur. Düzeltilmesi için evla olan miktar bir tutamdan daha fazla olanıdır. Bu konuda Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma’ dan rivayet edilen hadiste şöyle varid olmuştur: ‘’Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkların kısaltılmasını sakalların salınmasını emretti.’’ müslim no: 53)
Saç düzeltme konusunda Müslüman elbette cahiliye geleneklerinden uzak durmalıdır. Saçlarının kesimi dengeli olmalı ve degişik şekillerde kestirerek şahsiyetine zarar verecek durumlardan uzak durmalıdır. “Kim bir kavme benzerse o da onlardandır” (Ebu Davud 5031) hadisi şerifi bizleri Müslüman olmayanların örflerinden uzak durmaya çağırmaktadır. Ebu Davud’un süneninde rivayet edildiğine göre Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun saçının bir kısmının kesilip bir kısmının bırakılmasından nehyetti. Yine Müslim in rivayet ettiğine göre: Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin saçının bir kısmının kesik bir kısmının da olduğu gibi bırakıldığını gördü. İnsanları böyle yapmaktan nehyetti ve ‘’ya hepsini kesin ya da hepsini bırakın’’ buyurdu. Günümüzde berber dükkanı açma konusu son derece hassastır. Dinin hükümleri göz önünde bulundurulursa, bu mesleği seçen kişi oldukça ihtiyatlı hareket etmelidir. Ancak Allah’ın haramlarının çiğnenmesi hususunda dikkat edilmeli ve bundan kaçınmalıdır. Nitekim Numan b. Beşir radıyallahu anhu’nun şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim:’’ muhakkak helal bellidir ve muhakkak haram da bellidir. (helal ile haram ) arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeyler yapmaktan sakınırsa dinini ve ırzını korumuştur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa harama girer.’’(Buhari 2051, Müslim 1599)İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 1178

Soru: Muska yaptırmak ve takmanın hükmü nedir?

Cevap:   Bismillahirrahmanirrahim
Muska yaptırıp takmak belirli şartlara göre caizdir:
a) Şifanın muskadan değil Allah tan geldiğine inanmak
b) Muska içerisinde yazılan duaların ayet ve hadisi şeriflerden olması
c) Yazıların okunabilir olması, şifreli veya kapalı olmaması.
Bu şartlara riayet edildikten sonra muska takmakta bir mahsur olmaz.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 823

Soru: Dini İnternet sitesi açıp gelirinden para kazanmak

Cevap:   Bismillahirrahmanirrahim
İnternet üzerinden yapılan bu tür işlerin ince detaylarının iyice bilinmesinde fayda vardır. öncelikle yapılan dini programın içeriği içinde müzik gibi dinen mahzurlu olan şeylerin olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da reklamların içeriğidir. Bu tür reklamlar internet üzerinden yaptığımız dini yayınların zıddına veya dinen mahzurlu olan şeylerden olursa bu tür işlerden uzak durmak gerekir.
Sonuç olarak programda dinen mahzurlu enstrümanlar yoksa hangi reklamı koyacağımıza kendimiz karar verip dine zıd olanları bertaraf edebileceğimiz bir imkân varsa caizdir. mahzurlu veya şüpheli durumlardan kaçınmak Müslümanın dinini ve ırzını korumaya daha evladır.
Numan b. Beşir radıyallahu anhu diyor ki: Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken işittim:’’ muhakkak helal bellidir ve muhakkak haram bellidir. İkisi (helal ile haram) arasında insanlardan çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuştur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa harama girer.’’(Buhari 2501 Müslim 1599)İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 902

Soru: Veli izni olmayan kadın nikâh kıyabilir mi?

Cevap:   Her ne kadar Hanefi mezhebinde böyle bir nikâh sahih olsa da âlimlerin cumhuruna göre velisiz yapılan nikâh geçersiz olduğundan dolayı bu şekilde nikâh kıymaktan sakınmak gerekir. Diğer taraftan Hanefi mezhebinde de nikâhta denklik şarttır. Şayet kadın dengi olmayan biriyle evlenmiş olursa velilerin müdahalede bulunup nikâhı feshetme hakkı vardır.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 784

Soru: Kırk günlük cenini düşürmenin hükmü nedir?

Cevap:   Şayet anne için hayati bir risk söz konusu ise, düşürülmesinde bir sakınca yoktur. Ancak herhangi bir özür olmaksızın ceninin düşürülmesinin caiz olmayacağı kanaatindeyiz. Cumhurun görüşü de bu yöndedir.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 888

Soru: İmitasyon ürün satmak caiz midir?

Cevap:   Günümüz fıkıhçıları, marka hakkının şer’an makbul bir hak olduğu hususunda neredeyse görüş birliği etmişlerdir. Buna göre başkasına ait olan bir haktan izinsiz bir şekilde ticari kar elde etmek caiz olmaz.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu

0 811

Soru: KOSGEB destek fonundan faydalanmak caiz midir?

Cevap:   Bu sisteme dâhil olan kişi her ne kadar çekmiş olduğu paranın aynısını iade etse de onun adına devlet banka faizini ödemektedir. Dolayısıyla kredi çekmekle faizli bir sistemin çarklarının dönmesine aracı olmuştur. Bundan dolayı da böyle bir krediyi çekmek caiz değildir.İmam Buhârî Vakfı İlim Komisyonu